Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 14:53:13

Truyện ngắn

BÓNG DÁNG CON NGƯỜI

Ra thành phố theo nghề công chức đã lâu, nhưng máu nhà nông còn đượm, Hai Hạ đề xướng lập “Hội Công chức VAC*”, mấy anh bạn đồng môn tán thưởng. Các anh lên Hòa Sơn tìm đất trồng rừng, làm vườn. Mọi người nghe tin mấy ông công chức lâu nay “cày đường nhựa” đi trồng rừng, phát rẩy, e chừng hơi phiêu du, nhưng những người làm vợ thì ủng hộ nhiệt tâm, với động cơ đẩy các ông ấy lên rừng yên tâm hơn giữ rịt ở thành phố.

HAI BÀ CHÁU VÀ NHỮNG TỜ BẠC LẺ

     Phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999, để huy động vốn đầu tư  cho cơ sở hạ tầng của 1.700 xã nghèo trong cả nước đã qua lâu rồi. Nhiều tổ chức, cơ quan và cá nhân đã mua hàng chục, hàng trăm triệu, đến cả mấy chục tỷ đồng. Lượng tiền huy động được hơn 4.000 tỷ là lớn lắm, nhưng còn lớn hơn nữa là nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân hậu thắm đượm tình đồng bào của dân tộc ta. Việc còn lại tiếp theo là tổ chức thanh toán Công trái khi đến hạn, nhưng còn chờ đến những gần năm năm sau. Không biết đến ngày đó, liệu tôi có dịp để gặp lại cả hai bà cháu nọ hay không ?