Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 11:37:17

Truyện ngắn

BÀI HỌC NGOÀI GIẢNG ĐƯỜNG

(Truyện ngắn dự thi Tạp chí NON NƯƠC-Giải 3)

Tộc Vương chúng tôi lớn nhất xứ Thăng Lâm, nên trải qua các triều đại đều có người vai vế, chức sắc, quan quyền, nhưng cũng chỉ làm đến quan cấp Tổng. Sang chế độ Mỹ nguỵ có khá hơn, một vài người mang đến lon thiếu tá quận trưởng. Đó là nói đến các chi phái khác ở Việt Đông, Việt Huy, chứ nhánh Vương Văn...ở Việt Sơn, nơi sỏi đá khô cằn đằng nhà tôi, thì rặt một nòi đi theo cách mạng qua các thời kì. Vì sao như thế? Vì nghèo quá, bị áp bức khinh khi nhiều quá! Kiếp nghèo luôn đi liền với cái hèn. Phải trỗi dậy!

Thằng câm

Mỗi người đều có một cái tên. Người tên hay, người tên dở. Nhưng chắc chắn là ở mỗi cái tên đều gắn với một sự kiện và mang một ý nghĩa nào đó. Có thể nói, cái tên cũng có lịch sử của nó, có khi lại là cả một câu chuyện tình thơ mộng. Như chị Hai tôi chẳng hạn. Năm ấy, trong một trận càn của địch, o du kích nọ dắt một anh bộ đội chủ lực chui xuống căn hầm bí mật trên bờ sông Thu Bồn. Họ ở trong ấy một ngày một đêm và sau trận càn ấy có chị Hai tôi. Tên chị là  Hồ Lệ Dạ Thu.