Hôm nay: Chủ nhật, 12 - 9 - 2018 / 19:03:16

Đổi giọng

ĐỔI GIỌNG

Giờ hành chính làm việc ở cơ quan; hết giờ về nhà tôi chăm một con chim sáo, huấn luyện kì công, nó nói được mấy câu : "Có khách!", "chào ông!".

Tôi mới về hưu được mấy hôm, khi nhìn thấy tôi, con chim sáo đổi giọng: "Anh đi mô đó?"

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi