Hôm nay: Thứ 3, 11 - 19 - 2019 / 15:04:35

Tự nguyện thoát nghèo

Trong chế độ cũ, dân ta tủi nhục vì kiếp đói nghèo. Đời ông cho chí đời cha cố ngoi lên thoát kiếp, nhưng không được; nên mới có câu ca an phận bọt bèo:
Cây khô xuống nước cũng khô
Người nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo.
Ngày nay, các cấp chính quyền tạo nhiều điều kiện để mọi người thoát cảnh đói nghèo, vươn lên làm giàu. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Cuộc sống bây giờ hơn xưa rỡ ràng giữa thanh thiên bạch nhật. Ấy thế mà không ai chiûu thoát khỏi diện “Xóa đói giảm nghèo”. Kể ra cũng hết sức lạ lùng, đạt đến độ nghịch lý!
Uíy ban nhân dân phường báo cáo lên rằng: Trong 6 tháng đầu năm, 99 hộ đaù thoát nghèo theo chuẩn mực mới, thu nhập bình quân đầu người trên 150.000 đồng/ tháng. Các hộ nầy đều có nhà ở loại cấp 3, cấp 4; công trình vệ sinh tự hủy, điện nước sinh hoạt đầy đủ; nhiều gia đình có cả xe mô tô, xe đạp, Ti-vi...
Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo quận liền cử ngay thành viên đứng điểm đi phúc tra lại, để tổng kết điển hình nhân ra diện. Sau khi đi khảo sát về, thành viên báo cáo:
-Kính thưa đồng chí Trưởng Ban! Em đã phúc tra xong, từ mức thu nhập, đến các công trình nhà cửa; phương tiện sinh hoạt, nghe nhìn, đi lại... của tất cả 99 hộ đúng như vậy; thậm chí có gia đình còn khá hơn rất nhiều. Nhưng nhà nhà cứ trước sau một mực kêu than, kể khổ mười phương, không hộ nào chiûu thuộc diện thoát nghèo. Vì nếu là hộ nghèo, thì họ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi: miễn giảm tiền học phí, tiền xây dựng trường cho con, miễn đóng góp các nghĩa vụ xã hội, được cấp sổ bảo hiểm y tế, vay vốn lãi suất thấp, vâng vâng và vâng vâng nhiều cái được... cả việc được hỗ trợ tiền sửa chữa nhà.
-Ngộ hè! - Trưởng Ban chỉ đạo tặc lưỡi hoài nghi và cử một thành viên khác - Đồng chí Mẹo đi khảo sát lại một lần nữa, phải nghĩ cách vận động sáng tạo để người ta tự nguyện thoát nghèo.
Sau khi giành cả tuần lễ đi khắp lượt, đồng chí Mẹo báo cáo lại:
-Kính thưa đồng chí Trưởng ban! Em đến tuyên truyền vận động từng nhà một, không những tất cả 99 hộ trong danh sách, mà nhiều hộ khác cũng đều tình nguyện ký biên bản “ Gia đình tôi đã thoát diện đói nghèo “.
-Đồng chí tuyên truyền vận động như thế nào?
-Em nói với họ rằng: Thành phố mình đất chật người đông, thừa lao động, thiếu việc làm, không có đất đai phát triển sản xuất nên nghèo đói triền miên. Em đang đi nghiêng cứu thực trạng dân cư ở các phường để trình đề án cấp quận: Hộ người nghèo thành phố lập nghiệp ở những vùng đất rộng người thưa.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng ban khen rằng, đó là một nội dung tuyên truyền vận động sáng tạo, nhưng còn phải chờ xin ý kiến cấp trên. Nếu được như thế, thì số hộ thoát nghèo trên thành phố chúng ta sẽ tăng vọt.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi