Người trong hang đá

Chuyên mục: Truyện mini

    (Truyện mini của THANH QUẾ)

   Lúc nào ông cũng ru rú trong hang đá. Ông sợ pháo địch bắn trúng. Khắp khu núi đá này có vô khối hang, nhiều cơ quan, đơn vị và cả những người dân bất hợp pháp như ông trú ngụ, nhưng mọi người chỉ ở hang vào ban đêm hay lúc địch càn. Còn ông, ông ở trong hang suốt ngày, chỉ lên cửa hang ngồi cho thoáng độ 30 phút từ 18 giờ đến 18 giờ 30 mỗi ngày, vì ông theo dõi là vào giờ ấy bọn địch lo ăn uống, chúng không bắn pháo. Vả lại, ông lên cửa hang còn để lấy gạo, thực phẩm mà con gái ông đi làm đồng ngang qua giấu vào chỗ qui định cho ông dùng trong những ngày tới.
   Nhiều người hay nói với ông: Bác sợ gì, mình cứ ngồi cửa hang chơi cho thoáng, lúc nghe nó đề pa thì mình xuống hang cũng kịp có chi mà sợ. Vả lại, chưa chắc lúc nào nó cũng bắn, bắn chưa chắc trúng mình, lỡ trúng thì chưa chắc đã chết. Ông chỉ cười. Tui có máu nhát, không như các chú, tôi không lên đâu...
    Thế mà ông vẫn bị trúng pháo chết, chết vào cái giờ ông đã theo dõi thành nếp là chúng không bắn, lúc 18 giờ đến 18 giờ 30. Có lẽ có một thằng lính pháo nào điên điên, không chịu đi ăn mà còn bắn chơi thêm một phát nữa vào cái giờ mà trước nay hắn chẳng bao giờ bắn.