Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 15:02:03

TIN NÓNG Đ Ơ I...!!!

(Câu chuyện cuối năm)

 Vào một chiều cuối năm, nghe chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. Tiếng anh bạn thân làm việc trên Sở Lao động-Thương binh &Xã hội léo nhéo ở đầu dây bên kia:
-A-lô! Butulu đấy phải không? Cậu phô-tô ngay cái Thẻ Thương binh gửi gấp về Phòng Tổ chức-Cán bộ cơ quan chủ quản nhé!
-Trợ cấp Tết? Được tiền a? Khoái nhỉ!
-Thương binh còn đương chức như cậu làm gì được trợ cấp Tết mà mơ. Muốn được trợ cấp thì nghỉ việc đi đạp xích lô, xe thồ hoặc chạy xe ôm! (Tôi nghe tiếng anh bạn cười rúc rích trong ống nghe). A-lô! Mày được hưởng chế độ chính sách đãi ngộ cho các đối tượng có công với nước.
-Chế độ gì? Được bao nhiêu tiền?
-Lại hỏi tiền nữa rồi! Nghe cho rõ này: Mầy mà chết là được hỏa táng miễn phí 100% đấy nhé! Nghe sướng chưa?
-Đ. mẹ thằng mầy bố láo!
-Bớt dỡn nhe, đọc báo ĐN hôm nay đi!
Tiếng ống nghe bên kia gác máy kêu cái “rụp”
Tôi chạy đến phòng sếp mượn tờ báo địa phương, lật vội từng trang.
Nó đây rồi: “…Để hỗ trợ người dân có nhu cầu hỏa táng người quá cố, trước mắt công ty sẽ miễn phí 100% không thời hạn đối với các đối tượng chính sách: Đảng viên có 40 năm tuổi Đảng trở lên, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; người được hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ hưu trí có thời gian tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và các đối tượng chính sách khác. Hỗ trợ 100% chi phí không giới hạn đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, hỗ trợ 100% trong 4 năm đầu cho tối đa 300 ca/năm là người dân Đà Nẵng.”
Nam-mô- A-di-đà! Anh bạn tôi nói thật chứ không hề “bố láo”! Vậy là đời tôi đã bớt đi một nỗi lo!

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi