Hôm nay: Thứ 3, 06 - 2 - 2020 / 20:19:03

Truyện mini

Dọn rửa

      Có thể nói rằng đó là một gia đình đại trí thức, hiếu học và thành đạt đệ nhất thiên hạ: Anh cả là tiến sĩ hóa hữu cơ, anh hai là Giáo sư tiến sỹ nông học; hai cô gái ba, tư, một cô là thạc sĩ chuyên khoa tim mạch và cô còn lại là dược sĩ cao cấp, kiêm giảng viện Đại học Y dược.

Bị lừa!

(Truyện mini)

Trong một cuộc nhậu lai rai vào chiều cuối tuần, tôi khoe với các bạn rằng:
-Xin loan báo một tin rất quan trọng: Butulu tui vừa mới nhận được cái giấy mời dự Lễ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng, vào sáng mai (ngày 3 tháng 2).
Bạn bè cùng trang lứa chỉ có mỗi mình tôi có được cái vinh dự ấy. Mọi người râm rang ngợi khen, leng keng nâng ly chúc mừng.