Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 2:41:25

Truyện mini

Phương thuốc niềm tin và hy vọng

Hắn từng là chiến sĩ Giao liên chiến trường chống Mĩ, có cả "Thẻ công thần”; dân "Bắc tiến” thuộc loại học hành bài bản cả chính trị lẫn chuyên môn; làm lãnh đạo từ cơ sở xã phường đi lên. Nếu ham hố con đường chính trị và tỏ ra “ngoan ngoan” một chút, thì giờ đây có thể cũng cỡ lãnh đạo cấp tỉnh thành gì đó như ai. Nhưng… mà thôi, cũ rích như chuyện về ngôi mộ cụ Cố Tổ Chi Chi Tằng Tổ.