Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:32:23

Truyện mini

Tấn "kẹt"

Nó có một cái tên khá ấn tượng: Tấn “kẹt”!
Sở dĩ gọi như vậy là vì, năm ấy tôi đưa con vào nằm điều trị bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy, cu con mới lên 10 tuổi. Tấn hẹn tối đến thăm.
Trong khi tôi đang tắm thì máy điện thoại di động báo có tin nhắn đến. Tôi bảo cu con xem thử tin gì. Cu con xem tin xong liền nói to:
-Có tin nhắn là “Tấn kẹt”