Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 3:33:47

Truyện mini

Phù thịnh

PHÙ THỊNH

Là một cán bộ công chức, không to tác gì nhưng cũng được gọi là Sếp, với cái chức cỡ phó phòng cấp quận. Tôi khoái món RTC (Rượu gạo thịt cầy). Quanh tôi tụ hội dăm ba anh em ở bộ phận Kế hoạch, tổ Bảo vệ, hứng lên có cả mấy em bên Kế toán nữa.
Bỗng nhiên một ngày, mọi người bỏ món ấy hết trọi, còn trơ mỗi mình tôi. Vì sao thế nhỉ? Tôi trách mọi người nỡ bỏ rơi tôi.
Một anh bạn trong nhóm tiết lộ:
- Ông sếp mới đổi về là một Phất Tử ngoan đạo, ông ta trẻ hơn anh đến một giáp; anh sắp nghỉ hưu nay mai rồi. Bọn em phải "bỏ" anh thôi! Phù thịnh chứ ai lại đi phù suy!

 

Đổi giọng

ĐỔI GIỌNG

Giờ hành chính làm việc ở cơ quan; hết giờ về nhà tôi chăm một con chim sáo, huấn luyện kì công, nó nói được mấy câu : "Có khách!", "chào ông!".

Tôi mới về hưu được mấy hôm, khi nhìn thấy tôi, con chim sáo đổi giọng: "Anh đi mô đó?"