Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 17:30:19

Truyện mini

Những cái giấy mời

                            (Truyện mini của Bùi Tự Lực)

        Bùi Như Lạc (Bạn bè thân thiết thường gọi là Phó Bùi) làm lãnh đạo một đơn vị hành chính có phạm vi hoạt động rộng, nhiều đầu mối giao dịch, nên anh hay nhận được những cái gấy mời đột xuất.

Người trong hang đá

                   (Truyện mini của THANH QUẾ)

   Lúc nào ông cũng ru rú trong hang đá. Ông sợ pháo địch bắn trúng. Khắp khu núi đá này có vô khối hang, nhiều cơ quan, đơn vị và cả những người dân bất hợp pháp như ông trú ngụ, nhưng mọi người chỉ ở hang vào ban đêm hay lúc địch càn. Còn ông, ông ở trong hang suốt ngày, chỉ lên cửa hang ngồi cho thoáng độ 30 phút từ 18 giờ đến 18 giờ 30 mỗi ngày, vì ông theo dõi là vào giờ ấy bọn địch lo ăn uống, chúng không bắn pháo. Vả lại, ông lên cửa hang còn để lấy gạo, thực phẩm mà con gái ông đi làm đồng ngang qua giấu vào chỗ qui định cho ông dùng trong những ngày tới.