Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 15:13:00

Truyện mini

Bệnh to tim?

(Truyện mini)
 
Khi còn nhỏ, Trần Thụ và Thu Trân là đôi bạn cùng làng. Thu Trân hơn Trần Thụ hai tuổi. Hai ông bố trẻ hợp tính nhau, chiều chiều hay ngồi khề khà, gọi là lấy “chén rượu đánh lừa cơn mỏi cơn đau”. Trong khi trà dư tửu hậu, hai người cao hứng gá nghĩa thông gia, vỗ đùi đen đét mà rằng: “Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một”.