Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 14:38:59

Truyện mini

Lính cầm roi

Thằng cháu cưng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thương cháu đi xa cực khổ, bác Cả vốn là một thủ trưởng của Bộ Chỉ huy Quân khu nghỉ hưu, lo chạy chọt cho cháu được vào làm lính biên phòng thành phố ĐN; đóng quân ở một doanh trại tại xã HP, thuộc diện xã nghèo, địa hình trung du và miền núi.
Sau mấy năm, thằng cháu hoàn thành nghĩa vụ, giải ngũ trở về với quân hàm hạ sĩ, đến thăm ông bác.