Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 3:17:00

Thông báo nghỉ hưu

Nhà văn Bùi Tự Lực, tuổi Giáp Ngọ (sinh ngày 09/10/1954) dấn thân làm nghề kho bạc được 22 năm 10 tháng. Nay BTL thuộc lớp người "Lục tuần bất đáo nha môn) và đã nhận quyết định nghỉ hưu từ 0 giờ ngày 01/11/2014.

Bùi Tự Lực đã di chuyển toàn bộ gia tài từ Kho bạc Nhà nước Thanh Khê (180 Nguyễn Đình Tựu, TP Đà Nẵng) về nhà, bằng một chuyến xe chuyên dụng bịt bùng, chở gần 20 thùng các-tông rất nặng, chắc là hàng hóa quý giá lắm !!!. Mở ra, toàn là ...sách, báo các loại.

Từ nay, giữa chốn chợ đời
Hạ nêu có một Thằng Người hoàn dân!

Địa chỉ liên hệ của BTL tại số nhà 226 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, TP Đà Nẵng, điện hoại di động 0914 039 000, hộp thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., website www.buituluc.com.

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi