Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 2:12:59

Tin văn nghệ

ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ II (Nhiệm kỳ 2008-2013). Nhà thơ Hữu Thỉnh-Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chỉ đạo trực tiếp đại hội. Khách mời gồm có Nhà viết kịch Hồ Hải Học-Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm-Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố.
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết quá trình hoạt động của ...