Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 3:26:51

Tin văn nghệ

Không phải là "Hạt giống đỏ"

 

Sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, trên trang BBC tiếng Việt có một khái niệm “Hạt giống đỏ”. Đó là con trai của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, con trai của nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… Mới đây BBC lại nhận định Nguyễn Xuân Anh (là con trai của Nguyễn Văn Chi), đang là Ủy viên dự khuyết BCH TW khóa XI, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, lại là “Hạt giống đỏ”, có thể là một ứng cử có chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khi Chủ tịch đương nhiệm Trần Văn Minh vừa nhận quyết định làm Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
Theo tôi, “Hạt Giống Đỏ” không phải là loại người như Nguyễn Xuân Anh, đó chỉ là một tay viết báo chưa có tên tuổi trong làng báo VN! Mọi người không được ngộ nhận. Ai ngộ nhận là xúc phạm đến tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nếu nói là "Hạt Giống Đỏ" thì phải là những  Học sinh miền Nam trên đất Bắc trước đây, như Nguyễn Bá Thanh, Văn Hữu Chiến...(ở Đà Nẵng), Vũ Ngọc Hoàng, Hoàng Tuấn Anh... (ở Trung ương).
Website Buituluc.com xin đăng lại bài “Hạt Giống Đỏ” là những ai: