Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 3:40:04

Tin văn nghệ

Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam, 2011

    Hội nghị lần thứ 5, BCH Hội nhà văn Việt Nam, khoá VIII họp tại Hà Nội (từ ngày 03 đến ngày 04/01/2012) đã tiến hành đọc lại danh sách đề nghị xét kết nạp hội viên năm 2011 do các Hội đồng chuyên ngành giới thiệu. BCH đã phân tích từng trường hợp cụ thể trước khi bỏ phiếu thăm dò. Các thành viên BCH Hội đã tiến hành bỏ phiếu chính thức. Kết quả có 41 tác giả được xét kết nạp đợt năm 2011: