prix viagra pharmacie
Hôm nay: thứ 7, 11 - 25 - 2017 / 0:02:11

Tin văn nghệ

Biết hỏi ai?

Tên tôi là Bùi Tự Lực, sinh năm 1954, giống đực 100%, có một vợ và 2 con trai; tham gia cách mạng từ năm 1966, tính đến nay cũng đã 46 năm công tác. Chừng ấy năm, tôi đã thuyên chuyển qua gần chục cơ quan đoàn thể, thời gian làm việc ở ngành Kho bạc Nhà nước nhiều nhất, đến nay đã hơn 20 năm, còn độ vài năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, chắc là không thuyên chuyển đi đâu nữa!

Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam, 2011

    Hội nghị lần thứ 5, BCH Hội nhà văn Việt Nam, khoá VIII họp tại Hà Nội (từ ngày 03 đến ngày 04/01/2012) đã tiến hành đọc lại danh sách đề nghị xét kết nạp hội viên năm 2011 do các Hội đồng chuyên ngành giới thiệu. BCH đã phân tích từng trường hợp cụ thể trước khi bỏ phiếu thăm dò. Các thành viên BCH Hội đã tiến hành bỏ phiếu chính thức. Kết quả có 41 tác giả được xét kết nạp đợt năm 2011: