Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 15:40:59

Vịnh o đi cấy

Tại acheter cialis en toute securite vì úp mặt xuống đồng
Cho nên em phải chổng mông lên Giời
Thiên Lôi khoái chí mỉm cười
Vỗ cho một búa xẻ đôi sơn hà!

              Trại ST Danang, 11/2017

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi