Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 15:26:01

Phác thảo

Trên cánh đồng chiều

sau vụ mùa thất bát

Con trâu già nhìn gốc rạ cằn trơ khấc.

Bác nông phu ngồi buồn.

Đàn acheter viagra quạ hót véo von.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi