Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:10:04

Vái Tiền Nhân


VÁI TIỀN NHÂN


Ô hô... đón Tập Cận Bình
Đại bác bắn nổ ùng uỳnh như bom
Cờ xí phe vẫy đỏ lòm
Đại quan lũ lượt kẻ khom người chầu
Vãi hoa ngũ sắc, thảm đào
Trước thầy sau tớ rước vào “Hồng cung”(1)

Lời hoa Tập khua mây rồng
Hữu hảo tình thắm, núi sông giao hòa
Láng giềng gần, anh em xa
Chữ vàng, Bốn tốt(2) mồm loa Tập cười
Biển Đông sóng gió bời bời
Bất đồng là chuyện muôn đời xưa nay
Ta cùng kiểm soát chung tay
Bạn vàng tâm tốt dở hay hậu bàn.

Đừng nghe hỡi các Nghị quan
Đừng tin bụng lũ Hán gian bầy đàn!

Sang Sin(3) Tập lại đăng đàn
Lộn lời tráo trở đồng sàn gian manh
Lưỡi bò liếm láp vòng quanh
Tam Sa là của đàn anh Hán này.

Nghị Việt ơi! Tỉnh giấc ngay
Chớ nghe ru ngủ trên mây như vầy
Để đời chịu tiếng đắng cay
Cháu con Nguyễn Ánh chúng bay một loài!

Vái Tiền Nhân hãy bừng soi
Cứu giúp sông núi giống nòi Lạc Long !

-------------------------------------------------

(1)Hồng cung: P.họp Diên Hồng trong nhà Quốc hội

(2)Chữ vàng: 16 chữ vàng
"Láng giềng hữu nghị
Hợp tác toàn diện
Ổn định lâu dài
Hướng tới tương lai"
Bốn tốt:
"Láng giềng tốt
Bạn bè tốt
Đồng chí tốt
Đối tác tốt"

(3)Sin: Singapo

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi