Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:26:50

Xuân về con lại đi xa


XUÂN VỀ CON LẠI ĐI XA

Xuân về con lại đi xa
Đầu xanh bạc mệnh, mẹ cha ứa sầu
Suối vĩnh hằng chảy về đâu
Cõi đời giông bão buồn đau ngất trời
Giảng đường trống một chỗ ngồi
Dì hàng quà sáng gói xôi để chờ
Đêm đêm dáng mẹ bơ phờ
Nhà hoang lạnh cóng vật vờ tìm con
Nhớ thương cha nén vào lòng
Lưng còng quỵ xuống cầu vồng nỗi đau
Lần tìm bước thấp bước cao
Bạc đầu bóng khói hanh hao thân gầy
Dẫu rằng số kiếp bấy nay
Sinh thành tử biệt mấy ai thoát vòng
Thân cha một kiếp long đong
Đời con bạc mệnh bầm lòng biệt ly

Giao Thừa, Giáp Ngọ, 2014

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi