Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:54:46

Tâm tình với cọp

TÂM TÌNH VỚI CỌP

Cọp ơi ! Về ở với em
Dê non, ủn ỉn, chiếu êm lót nằm
Nhớ rừng cũng đừng về thăm
Thợ săn mật phục, «phằm! phằm ! » chết tươi


Cọp buồn em cho nụ cười
Chạnh lòng thương nhớ dâng mời câu thơ
Muốn ngủ nghe hát ầu ơ
Muốn yêu…cứ nói, ởm ờ…cho de

Cọp rằng, được thế he he
Mỗi khi nghe tiếng « be ! be ! » tuyệt vời
Nổi cơn ăn sống, nuốt tươi
Vác vai Cọp chạy, toi đời thân em!

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi