Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 11:25:31

Nói với Trâu

NÓI VỚI TRÂU


Đồ nhà chẳng thiếu thứ chi
Bưởi vườn căng trái, xanh rì ngô khoai
Cỏ non mươn mướt ken dày
Ăn no, tắm mát Trâu cày ruộng em!


Cày ngày từ buổi mai lên
Trăng thanh gió mát cày đêm quản gì
Bao giờ xuống giống Trâu đi
Hẹn ngày hạnh ngộ đền nghì nay mai


Duyên tình vần vũ mưa mây
Thương nhau mùa đợi. Ruộng đây…Trâu cày.


Hà Nội, 4/8/2010

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi