Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:15:23

Hình như!

HÌNH NHƯ

Hình như… 
có một người vừa đi qua cửa sổ
làn tóc bay lay nhẹ cánh rèm.

Hình như…
cuối cánh đồng chiều có căn lều bỏ ngỏ
đợi Thu về đón Gió Heo May.

Hình như…
trong thớ đất có hạt mầm thức dậy
nên trên vai nhẹ bẫng đường cày.

Xuân Canh Dần, 2010

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi