Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:40:22

Thơ

Tác phẩm thơ của BÙI TỰ LỰC

Khấn ông nội

Ngày 09 tháng 10 hằng năm là ngày giỗ ông nội, lại trùng với ngày sinh của BTL. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, nhưng không biếtcó về quê được hay không? Nếu không về được thì BTL xin khấn vọng về ông-KHẤN ÔNG NỘI!

Nếu ông còn sống tới nay
Chắc là tím ruột đắng cay cõi lòng!