Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:24:52

Thơ

Tác phẩm thơ của BÙI TỰ LỰC

Răn mình vào tuổi 60

Đi ra ngoài đường phải uốn lưỡi mềm môi chọn lời hoa tiếng nhuỵ, không dám trực ngôn cất tiếng nói thật từ đáy lòng mình, sợ quan quyền bắt vạ, coi chừng bẫy chân sa vòng lao lí lâm bước can qua.

Dù bản thân có dây dưa chút máu công thần, nhưng ô dù trần trùi trụi; vì chuyện liu điu con, vợ, cơm áo hằng ngày, ai dám xâm mình chống báng, bẻ cần câu tham đó bỏ nơm!

Trở về nhà không dám ho he giọng trưởng gia đầu hai thứ tóc, mở ô cửa hướng Đông-Nam đón ngọn gió lành mơn mát sợ vợ vả vào mồm, hướng ấy mở cửa ra, nhà ta cứ gây lộn triền miên.

Dù triết giáo đầy mình, thước Lỗ Ban cầm tay bấm đốt, phong thuỷ phong tình tuệ thông nết đất; nhưng trước đàn bà ngoài tuổi 50 đống càn khôn chồng cao chất ngất; vì hoà khí gia nương đâu dám liều lời cự cãi giữ bát đập mâm.

Đã một thời tung vó dọc ngang giữa chợ đời lời sông, tiếng biển; nay xế bóng đời sợ vạ miệng, bạch mã nằm im lìm, bầm lòng, bặm tiếng, con mắt đục lim dim.

Đà Nẵng, đầu Thu, 2011