Cỏ độc

Chuyên mục: Thơ 2 câu

Hạt Giống Đỏ mọc lên thành cỏ độc
Bán giang sơn bần cùng hóa giống nòi!