Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 15:57:04

Thơ hai câu

Tin không? Em nói rằng "Tin"
nhưng mà cái bụng nó khinh cái mồm!
*
Cương không? Em cũng muốn cương
nhưng mà vẫn sợ gãy xương, sụn sườn!
*
Rằng vui cũng thật là vui
nhưng mà cũng cứ bùi ngùi tâm can!

*
Rằng yêu, cũng thật là yêu
nhưng mà cứ sợ "con miêu" nó lừa!
*
Rằng khôn, cũng thật là khôn
bao nhiêu tiền của cho... nó xơi!
*
Hy sinh! Nhất quyết hy sinh
nhưng mà em sợ người khinh mình nghèo.
*
Tiến lên! Ta quyết tiến lên
nhưng mà nên nhớ chớ quên bước lùi.

*
Thi đua học tập Bác Hồ
nhưng em phải cõng cả bồ vợ con!

*
Nghe đồn cụ Đinh La Thăng
Nuôi bò ở tận cung trăng mới về!?
*
Thăng cấm quan chức đánh gôn
Từ nay mấy cái lỗ gồn ai chơi?
(Lỗ gồn: Lỗ gôn)
*
Quê em thành phố Văn - Du(*)
Phượng hoàng vắng bóng, chim cu mù trời
(*)Văn hóa - Du lịch
*
Quan trường là một cuộc đua
hầu bao rổn rảng lá bùa tiến thân
*
Ông Sang xuống ruộng cầm cày
trâu ngơi ngác hoie: "Ngữ nàyđâu ra?"

Nghé rằng: "Công Bộc dân ta
theo sau một lũ lâu la thằng người"

(còn tiếp...)