Hôm nay: Thứ 6, 01 - 17 - 2020 / 22:42:24

 

 

 


Tập thơ: Mùa Hoa Bưởi-NXB Đà Nẵng, 1999
Truyện ngắn: Chiêm Bao-NXB Đà Nẵng, 2008 

Truyện ngắn: Cái ống phốc và trái banh chuối-NXB Kim Đồng, 2005

Tập truyện ngắn liên hoàn Nội tôi-NXB Kim Đồng, 2001


Truyện ngắn: Ngôi nhà chỉ một lần mở cổng-NXB Hội nhà văn, 2005

Truyện vừa: Trên nẻo đường giao liên-NXB Kim Đồng, 2003