Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 18:44:00

Phạm Xuân Trường


Phạm Xuân Trường

 

MUỐI DƯA

Mải đi về phía cầu vồng
Quay về cải đã lên ngồng khổ chưa
Em ngồi phơi kỷ niệm xưa
Muối thời con gái làm dưa ăn dần.

                                                   PXTr

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi