Hôm nay: Thứ 2, 05 - 20 - 2019 / 1:18:32

Nguyễn Hữu Quý

THÔI ĐÀNH...

Thôi đành lấy rét làm chồng
mùa đông hôn lễ, cải ngồng phù dâu
yếm đào xưa cũ còn đâu
để em cởi gió bắc cầu mời anh!

Vãn năm một lá trầu lành
cay sao hết những ngọn ngành sâu nông
biết người còn níu lưng ong
cho con mắt lá răm vòng hội Xuân?

Buộc vào cái kiếp trầm luân
vai xuôi, một gánh gian truân gập ghềnh
trời cao, đất rộng thênh thênh
e còn cái nỗi trăng chênh góc trời!

Trước sau vẫn hạt mưa rơi
ngó sông, sông đục; trông người, người dưng
gió trôi qua bến lộc vừng
còn đâu mặn muối, cay gừng mà mong.

Thôi đành lấy rét làm chồng
mùa đông hôn lễ, cải ngồng phù dâu..
           Tác giả: Nguyễn Hữu Quý

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi