Hôm nay: Thứ 2, 02 - 18 - 2019 / 19:33:54

Ký văn học

NƠI NHỮNG PHẦN ĐỜI HAO KHUYẾT

                                                                     (Bút ký)

Khi biết tôi có ý định đến Trung tâm điều dưỡng người tâm thần thành phố Đà Nẵng, một người bạn hỏi:
-Anh định nhốt ai vào trong ấy?-Câu hỏi nầy hình như được cài đặt sẵn  trong bộ nhớ của anh ta.
-Xí trước một chỗ cho mình-Tôi nói đùa như vậy.