Hôm nay: thứ 7, 07 - 11 - 2020 / 16:26:25

Về hưu

VỀ HƯU

Về hưu khoái lắm ai ơi
Trâu già cởi ách sống đời tự do
Chức quyền giành giật khỏi lo
“Kính thưa!”, “ Bẩm báo!”, xin cho… mặc người

Về hưu như chim về trời
Như cá gặp nước, như lời gặp loa
Đi nhậu tiền túi phát ra
Lâu nay chè chén chẳng qua của chùa

Về hưu rong chơi bốn mùa
Á, Âu, Phi, Mỹ…có tua mời chào
Cửa quyền chín bậc chớ vào
Lương dân sống giữa đồng bào mình…Vui!
Butulu

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi