Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:00:35

NỐC-AO

 

Thăng triều:

Thế là anh đã ra đi

Cố hương gửi lại cũng vì tiến thân

Long Thành anh đã đặt chân

Ngôi cao Chính khách bước gần nay mai

Lâm triều tác quái ra oai

“Bắt!”, “Hốt!”, “Nhốt!”…sạch hết loài mọt dân.

 

Phòng thân:

Quan trường nào biết mần răng

Đố ai đoán trước đất gần, trời xa

Ở đâu cũng cần phe ta

Tiền hô hậu ủng, có đà vững chân

Kéo theo một đội quần thần

Kết bè cánh hẩu phòng thân phản đòn

Trụ trì gót đỏ như son

Em xin bỏ lại bon bon theo thầy

Đến anh tài lụa mềm tay

Theo chú bén gót tháng ngày vi vu

Trước thầy sau tớ ấm ru

Tương lai báo Mộng Thiên Thu một bè

Các eng! Qua nói cho nghe

Có chức vụ, đội…tò te từng thằng

Để cho thiên hạ nhe răng

Thân nầy đầu Đảng, không thăng không về!

 

                   *

                   * *

Xông trận:

Tháng 5 nắng gió tứ bề

Chóp bu mật họp, vỉa hè xôn xao

Ghế Chính Khách chất ngất cao

Tổng Bộ lĩnh xướng đề vào, “Vang Danh”

Người này nhóm máu hùng anh

Đầu têu tham nhũng xếp nanh qui hàng

Bầu đi! Ý Trẫm rõ ràng

Tổng Bộ đã phán, hỗn quan cấm bàn

“Giáo làng” lớn tiếng diễn đàn

Đức, tài, dũng khí… có gan thượng chầu

Ngó xuôi, trông ngược ai đâu

Vang Danh dũng tướng “sừng” cao nhất đàn.

 

Ngồi nghe, ngật ngưỡng, mơ màng

Tin không? Ai biết thực vàng hay thau

Chính trường như thế bấy lâu

Đã đề phải cử, bảo nhau toàn làng

Trước sau lũ lượt xếp hàng

Bỏ phiếu bầu chọn thượng quan đầu chày.

 

Tự sướng:

Anh đang mê mải cơn say

Cố hương đổi mới ta đây nhất đời

Trên là trời, dưới là người

Bóng anh ngự giữa ngời ngời sáng soi

Ai ai tỉnh dậy mà coi

Ta đây xoay trở giống nòi ắt hơn

Đất trời quảy gánh nhẹ tơn

Đại vương Bá chủ giang sơn một chầu.

 

Chết giấc:

Anh ơi tỉnh lại mau mau

Lắng nghe cho rõ từng câu kẻo nhầm

Có mỗi tay Thích Nhân Dân

Phiếu cao tương xứng chín phân bảng vàng

Còn tên họ Lưu Vang Danh

Cuối bảng chót phiếu tuột phanh một lèo!

 

Sẵn đà cố đấm quyết theo

Khuya rồi ngã ngũ một keo canh chầy

Chao ôi! Thế sự lần nầy

Vang Danh chết điếng, lộ bài dì Mân

Thêm một mĩ nữ dài chân

Hỉ, nộ, ái, ố…góp phần canh vui.

 

Bẽ bàng:

Trớ trêu hậu sự đã rồi

Anh hùng đứt nhướng đành ngồi bó tay

Phủ phàng không ớt mà cay

Anh trượt vỏ chuối cả 2 lần bầu

Danh thiu, phận thối ruồi bâu

Đen cờ đến thế biết đâu mà lần

Bồ hòn ngậm miệng đưa chân

Đù đưa ngày tháng dần dần hạ nêu.

 

Tàn cờ:

Thân anh tuổi đã về chiều

Trèo cao ngã ngựa nhiễu điều trật gương

Ngày mai xếp dù về vườn

Chỉ thương các chú hoang đường kéo theo

Bài tàn bị chặt Phăng-teo

Thầy trò rồi sẽ chống chèo sao đây

Tưởng rằng phò tướng cưỡi mây

Ai ngờ nặng gánh bi ai lệ trào

Thượng đài lãnh cú nốc-ao

Minh-Tâm tắt lửa, thần hao xác gầy

Bắc Hà neo lại khó thay

Trở bài “Nam Tiến” chua cay lắm điều!

 

Nước kết:

Tẩu quyền thế võ tuyệt chiêu

Cùng đường cũng phải đánh liều quất… Ngựa Tàu Mo!

 

Cửu Trùng, Tháng Năm, 2013

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi