Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 3:01:12

Vè họp chi bộ thường kỳ

Chiều nay Chi bộ chúng ta
Định kì sinh hoạt vắng ba mạng người
Ghế trên phân định có ngôi
Anh Võ Hồng Đức rất vui dự cười.
Bí thư Tây bắt (1) đi rồi
Chỉ còn Phó bí lên ngồi giật cương
Ủy viên là Phan Xuân Tường
Hao hơi thao lượt từng chương, từng hồi
Các loại văn bản nóng sôi
Của Đảng, của Nước…chao ôi là nhiều
Đọc bao nhiêu, trôi bấy nhiêu
Ai mà nhớ được chắc siêu thằng người!

Tiếp theo, Phó bí à ơi
Nhận định, đánh giá…hoa lời biểu dương
Văn nghệ, thể dục… khoa trương
Vệ sinh hưởng ứng môi trường quận ta
Thành tích đoạt “Giải hò la” (2)
Mồng một tháng sáu (1/6) phát quà thiếu nhi
Chi bộ ta vui quá đi
Thêm đồng chí Thịnh (3) sá gì nốc ao
Thấy vui là quyết lao vào
Lần đầu đi họp hầu bao móc liền.

Tháng 7 công việc trước tiên
Học tập đạo đức linh thiêng Bác Hồ
Thương binh, liệt sĩ tung hô
Đập heo (4) coi thử tiền vô ít nhiều
Linh hồn tử chí phiêu diêu
Kính dâng, kính viếng là điều phải lo
Tháng này còn chuyến I-SO
Anh Giám đốc phó giao cho đầu tàu
Lại thêm văn nghệ phong trào
Thông tin-Văn hóa hô hào ta theo
Nghị quyết  không bốn (5) hò reo
Góp ý lãnh đạo ì xèo đang lo
Coi chừng rồi lại đổ ho
Moi móc lãnh đạo họ cho về vườn
Chớ đem cái chí can trường
Trứng cu, trứng cút chọi tường đá xanh
Bỏ đi cái thói đành hanh
Im hơi lặng tiếng an lành tấm thân
Nhược bằng lớn tiếng hung hăng
Lửa hồng, măng ngấu nhe răng thân cầy.

Thông qua nghị quyết tháng này
Hạ hồi “lốp bốp…” vỗ tay ra về
Anh Bùi ngúc ngắc rủ rê
Anh Võ ngục ngật tê tê một chầu
Vậy là một chiều có nhau
Trước họp…sau nhậu… cuối câu… tiễn người.

Thanh khê, 28/6/2012
-----------------------------------------------------------
Chú thích:
(1)    Bí thư Nguyễn Tích Hiền ngao du miền Tây Bắc
(2)    Giải cổ động viên xuất sắc
(3)    Đảng viên mới Dương Đình Thịnh
(4)    Cơ quan nuôi heo đất gây quỹ từ thiện
(5)    Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, BCH  TW khoá XI

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi