Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:16:26

Chiêu pháp giải tắc đường kẹt xe!?

Đồn là cụ Đinh La Thăng
Chu du ở tận cung trăng xuống trần
Thăng đường la lối rần rần
Làm “Tổng tư lệnh” lo dân giúp đời
Giao thông kẹt cứng, rối bời
Ông hò, ông hét những lời rồng mây
Cán bộ công chức từ nay
Phải đi xe buýt mỗi ngày làm gương
Ai hay xe buýt đoạn trường
Chen nhau đứt cúc, vẹo sườn như chơi
Một lần đi thử! Xì hơi
Thế là ông phải cắn lời ngậm tăm.

Nét mặt ông khó đăm đăm
Tắc đường xe cộ lưng nằm không yên
Thế là chiêu pháp xuất liền
Nâng cao lệ phí móc tiền lương dân
Biển số, trước bạ… triều dâng
Lưu thông, bến đỗ… chục lần phí lên
Cấm đường tắc-xi kêu rên
Ô tô, xe máy treo lên xà nhà
Mơ ước của bần dân ta
Có chiếc xế hộp hoá ra bọt bèo
Dân ta vốn đã quen nghèo
Đầu trần chân đất bèo nhèo chẳng sao
Bớ quốc dân! Bớ đồng bào!
Sao đem khốn khó buộc vào thân ta!

Kêu la thì mặc kêu la
Qua làm dân chúng khỏi ra ngoài đường
Thế là thông thoáng phố phường
Thăng giải xong nạn tắc đường, kẹt xe.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi