Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 3:26:39

Đến hẹn lại...photo

Đến kỳ rồi đó ai ơi
Họp nhau kiểm điểm từng người đảng viên
Bí thư tự kiểm trước tiên
Cấp dưới muốn khỏi luỵ phiền chớ phê
Trót phê thì đừng có chê
Lời hoa ý ngọc tung hê ngút trời
Khuyết điểm cũng cái hơn người
Coi thường sức khoẻ ăn chơi quên về
Lần hồi đồng chí a...ê...
Bổn cũ phô lại rê rê đọc bài
Năm mgoái cũng giống năm nay
Khác chăng chịu khó thay ngày, tháng, năm
Hoan hô! Tất cả tiên phong
Đảng viên tư cách trăng rằm sáng soi
Chi bộ năm nay quá oai
Trong sạch vững mạnh trong ngoài đều vui
Thế là hết một năm rồi
Kéo nhau ra quán ta ngồi lai rai
Uống cứ uống! Say cứ say!
Dô hò ta hẹn tầm này năm sau.

Thanh Khê, ngày 19 tháng 11 năm 2011 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi