Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 3:20:45

Vè vẻ vè ve/cái vè tiếp tục

Nhà thơ Thanh Quế nhờ tôi làm vi tính và in giúp “Bản thu hoạch” về hưởng ứng Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thấy bài thu hoạch ngắn quá, tôi cóp thêm một vài đoạn thu hoạch mẫu trên mạng thêm vào; thấy trong phần kiến nghị còn bỏ trống, tôi chêm vào một câu: “Nên tiếp tục thực hiện cuộc vận động này trong những năm tiếp theo!”, nhưng không nói cho Thanh Quế biết. Không thèm xem lại bản vi tính,Thanh Quế đem nộp cho chi bộ.
Chi bộ họp thông qua các bản thu hoạch, đọc đến bài của Thanh Quế, nghe đoạn khiến nghị, mọi người cười ồ lên và trêu chọc Thanh Quế, “Bài này nghe quen quen! Học tập và làm theo đến những hơn bốn năm rồi, không ngán hay sao mà còn đòi học và làm nữa!”. Thanh Quế hơi bị quê!
 Sau cuộc họp chi bộ hôm ấy, nhà thơ Thanh Quế gọi tôi đi uống bia ngay và đem cái sự “quê độ” ấy trút xuống tôi, mắng mỏ rằng: “Cậu là thằng xỏ lá”. Tôi cười trừ giả lả và chống chế: “Học tập Bác Hồ thì anh em ta học cả đời! Em suy nghĩ trước Bộ Chính trị một bước đấy anh ạ!”. Thanh Quế lại cho rằng tôi có máu nói Trạng Quảng Nam.
Kết thúc buổi nhậu ấy, để gọi là chuộc tội, tôi gọi chủ quán tính tiền. Ngay lập tức Thanh Quế chỉ vào mặt tôi quát: “Cậu là tên Trạng nói càn, không đủ tư cách trả tiền! Để đó!”.
Gần đây, Bộ Chính trị lại ra chỉ thị số 03, về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ học tập đến tận chi bộ cơ sở, tôi cũng vừa mới nghe Quận uỷ triển khai xong.
BTL xin viết tặng nhà thơ Thanh Quế “Vè vẻ vè ve/Cái vè tiếp tục”

Vè vẻ vè ve
Cái vè tiếp tục


Tiếp tục tức là đã làm    
Thi nhau học tập bốn năm nay rồi
Tư tưởng chính trị lên ngôi
Nhưng mà cũng vẫn lôi thôi tào phào
Thi nhau giáo huấn ồn ào
Tham nhũng ráng chống nhưng nào ích chi
Quan trường lớn tiếng ngựa phi
Đạo đức Cách mạng phải đi tuyến đầu
Nhưng mà nói trước quên sau
Có phát thì động rồi mau thoái trào
Bây giờ biết tính làm sao
Thôi thì tiếp tục giương cao ngọn cờ.

Tấm gương Đạo đức Bác Hồ
Phải học cho thấm, ngấm vào tận nơi
Suối lòng nhân ái đầy vơi
Trái tim phải nóng như sôi chảo dầu
Tâm trí phải sáng như sao
Đại dũng phải mạnh như đao, như chuỳ
Những điều Bác dạy khắc ghi
Cần, kiệm, liêm, chính…chớ đi nhầm đường
Chí công… phải sáng như gương
Năm điều Bác dạy kỷ cương làm người
Gương sáng của Bác ngời ngời
Triển khai học tập suốt đời không thôi
Chỉ thị(*) đã phát lệnh rồi
Dô hò hợp lực gióng hồi trống quân.

Cán bộ, công chức, quân, dân
Giám đốc, quản trị, doanh nhân, thợ thuyền
Bần dân cho chí quan quyền
Ô sin, đầu bếp, sinh viên, xe thồ
Mẫu giáo, các cấp học trò
Măng non giấy trắng chăm lo nụ đời
Cố gắng làm tốt ai ơi
Cấp uỷ bình xét tức thời ngợi khen
Còn ai cứ thói lèng phèng
Nọc ra phê kiểm, phải rèn, phải trui
Tinh luyện cho ra vàng mười
Hậu sinh của Bác phải người Hồng-Chuyên
Cửu Trùng nơi ấy cảnh Tiên
Phiêu Miền Cực Lạc hồn thiêng Người cười.

 Thanh Khê quận, ngày 31-10-2011

 

---------------------------------------------
(*)Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi