Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 3:17:22

Đất nâu trâu về

Ham vui Trâu ra Thăng Long
Thủ đô văn vật ngàn năm tưng bừng
Trên trời hoa nổ sáng trưng
Ngồi dưới mặt đất quan, quân vẫy chào.

Chao ôi! Một biển đồng bào
Chen, lấn, xô, đẩy…ầm ào như sôi
Các o không chịu nổi rồi
Lăn đùng chết ngất. Ai ôi cứu giùm!

Nghe rằng, xe pháo nổ “Đùng!!!”
Bốn người chết cháy Ta cùng với Tây
Vui chi phượng múa rồng bay
Miền Trung lũ lụt dân quay mòng mòng.

Lương dân tiếp tục khốn cùng
Ngàn năm Đại lễ nức lòng cho ai?
Thăng long thì rồng cứ bay
Đất nâu ở lại đường cày với Trâu!

XYZ, 10.10 .10

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi