Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:21:34

Cười

Vè vẻ vè ve/cái vè tiếp tục

Nhà thơ Thanh Quế nhờ tôi làm vi tính và in giúp “Bản thu hoạch” về hưởng ứng Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thấy bài thu hoạch ngắn quá, tôi cóp thêm một vài đoạn thu hoạch mẫu trên mạng thêm vào; thấy trong phần kiến nghị còn bỏ trống, tôi chêm vào một câu: “Nên tiếp tục thực hiện cuộc vận động này trong những năm tiếp theo!”, nhưng không nói cho Thanh Quế biết.Không thèm xem lại bản vi tính,Thanh Quế đem nộp cho chi bộ.

Chắc tại vì tôi là hậu duệ của Bùi Kiệm

Bạn bè thường hay thắc mắc về tôi rằng, là người có thể liệt vào dạng xấu trai, khoa nói năng lại vụng về “ăn cục nói hòn”, nhưng gặp con gái đẹp không cần tán tỉnh họ cũng cứ bám theo và tình nguyện “hiến dâng” tình cho không biếu không?
Lúc dầu tôi cũng thắc mắc về mình như thế. Nhưng rồi cuối cùng tôi cùng nghiệm ra, chắc là vì hai cái lí như thế này!