Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:42:10

Cười

Thơ ngoại tình (tiếp)

Năm 2005, sau Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII, Trong chuyến đi chơi cùng NXB Kim Đồng, tôi gặp nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng tại vịnh Hạ Long, NKĐ chép tặng tôi một chùm thơ lưu hành nội bộ. Anh gọi chung là “THƠ NGOẠI TÌNH”
Website buituluc.com xin được phép giới thiệu và tặng lại những ai là Những Người Thích Đùa! (Tiếp theo)

Thơ Ngoại Tình

Năm 2005, sau Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII, Trong chuyến đi chơi cùng NXB Kim Đồng, tôi gặp nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng tại vịnh Hạ Long, NKĐ chép tặng tôi một chùm thơ lưu hành nội bộ. Anh gọi chung là “THƠ NGOẠI TÌNH”
Website buituluc.com xin được phép giới thiệu và tặng lại những ai là Những Người Thích Đùa!