Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 1:47:03

Cười

Chân của thầy to ...!

Những năm 79-80 của thế kỷ trước, thầy giáo mà đi được đôi dép Sam-bô là sang lắm. Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải nghiến răng, mấm lợi mua được một đôi. Lương Hiệu trưởng Cấp I của tô lúc ấy thuộc loại cao, 55 đồng; mua đôi dép Sam-bô hết 80 đồng.

 Bàn chân tôi thuộc loại quá cỡ số 43, đi đôi dép mới màu xi nâu láng bóng trông sang trọng hẳn. Tôi xuống lớp dự giờ. Tan tiết học, tôi đứng nhịp chân. Tiếng kêu “bộp bộp” rõ to. Học sinh xúm lại xem đôi dép mới của thầy.

Một em học sinh lớp 5 mượn chiếc dép xỏ thử, rồi trầm trồ thán phục:

-Chu cha! Chân chân của thầy to như cái chân trâu!