Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:06:46

Cười

Anh có âm hộ!

Nghe theo bạn bè, sau Tết Canh Dần (2010) vừa rồi, tui đi xem bói.
Mới vừa nhìn thấy mặt tui, thày bói phán ngay:
-Anh tốt số, có âm hộ!
-Láo toét! Thầy bớt giỡn nhe! Con cặc tui sờ sờ đây nè mà thầy lại ...
Vừa nói tôi vừa kéo "xoẹt" cái khoá quần, định lôi cái “của quí” ra tai vào mỗm ông ta.
Thấy vậy, thầy bói xua tay ngăn tôi lại, miệng nói rối rít:
-Không phải thế! Không phải thế! Tôi muốn nói tăt rằng, "Anh có người âm phù hộ".
Chắc tại vì có "âm hộ" mà vừa rồi tôi bị té xe, gãy xương đòn, gãy xương bã vai và 5 cái xương sườn!?

Tâm tình với Trâu!

Trâu ơi! Em bảo Trâu này
Ăn no, gắng sức “kéo cày” mới thương
Cỏ non, hoa lá trong vườn
Tha hồ thưởng ngoạn, chớ vươn đồng ngoài
Núi đồi mươn mướt ngô khoai
Ao nhà nước mát tắm hoài còn trong
Bao giờ cạn nước, khô đồng
“Kéo cày” hết đát, dứt lòng Trâu đi.
Trâu ở lại! Cơm cháo gì!?
Mấy ông hàng trống thầm thì hỏi mua.
Trâu già! Đếch sợ già nua
Da khô để lại, chầu khua: “Tùng…Tùng…”!

Thanh Khê, ngày 28 tháng 12 năm 2009