Hôm nay: Thứ 4, 11 - 21 - 2018 / 20:08:34

Cười

Ngoài phòng thi

Con đi thi, bước vào phòng thi; bố cũng đi thi, nhưng ngồi ngoài cổng trường chờ đợi.
Hết giờ làm bài, thấy con bình thản đi ra, bố chạy lại lo lắng hỏi:
-Làm được không con?
-Dạ được ạ!

-Làm hết không con?
-Dạ hết ạ!

-Có đúng không con?
-Điều ấy thì bố phải hỏi giám khảo ạ!