Hôm nay: Chủ nhật, 08 - 9 - 2020 / 2:05:38

Cười

"Cháy" hồ sơ ngành y

Giới thạo tin xã hội liên viagra pas cher tục đăng tải rằng, mùa tuyển sinh năm nay Ngành y “cháy” hồ sơ; thí sinh không nộp vào Hệ đại học đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ mà đua theo nhau nộp đơn xin học Hệ Trung cấp, để sau này trở thành Y tá.
Lạ he! Bằng Đại học là cái đà tiến thân. Bởi thế mới có chợ trời mua bán bằng đại học cho giới lãnh đạo.
Chắc là do thời nay việc học thật, bằng thật, học vị cao khó xin việc chăng? Giới săn tin vào cuộc, làm một vụ điều tra nóng dạng “xã hội học” tức thì.
Kết quả cho ra khá bất ngờ: Làm nghề Y tá, sau này có cơ hội trở thành Thủ tướng Chính phủ!