Hôm nay: Thứ 3, 11 - 19 - 2019 / 15:59:42

CHU CẨM PHONG

 CHU CẨM PHONG (Nhà văn HSMN)                       

Nhà văn Chu Cẩm Phong (tên thật là Trần Tiến) sinh năm 1941 tại Hội An, Quảng Nam. Năm 1954, anh tập kết ra Bắc, học qua các trường HSMN số 14, 24. Năm 1960, anh vào học Khoa ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội (Cùng lớp với Hồng Tân). Trần Tiến có khả năng nghiên cứu, nhà trường định cử anh đi học nước ngoài nhưng anh xung phong vào chiến trường Khu V cuối năm 1964. Ở chiến trường, anh viết nhiều truyện và ký, đã xuất bản Mặt biển mặt trận (Truyện, ký 1968), Rét tháng giêng (Truyện ký 1975, 1983); Nhật ký chiến tranh (năm 2000) được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001. Anh hy sinh ngày 1-5-1971.            

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)