Hôm nay: Thứ 3, 08 - 4 - 2020 / 2:45:54

THANH THẢO


THANH THẢO (Nhà văn HSMN)
 Nhà thơ Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946 tại Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Anh đã học các trường HSMN ở Hà Nam, Hà Đông. Năm 1966, anh vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971, anh vào công tác ở chiến trường Nam Bộ. Hiện nay anh là Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Ngãi. Thanh Thảo đã cho xuất bản các tập thơ: Những người đi tới biển (1977), Dấu chân qua trảng cỏ (1978) được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1979; Khối vuông Ru bích (1985), Từ một đến trăm (1988), Những ngọn sóng mặt trời (2002). Anh đã được Giải thưởng Văn học Nhà nước.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)