Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:00:19

LÊ NGỌC TRÀ

LÊ NGỌC TRÀ (Nhà văn HSMN)

Nhà phê bình văn học Lê Ngọc Trà sinh ngày 12-10-1945 tại xã Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Anh học qua các trường HSMN số 28, 26, sau đó vào học Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay anh dạy học ở Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Lê Ngọc Trà đã xuất bản tập tiểu luận Lý luận và văn học (1990) đã được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)