Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 12:26:11

Ý NHI

Ý NHI (Nhà văn HSMN)

 Nhà thơ Ý Nhi tên thật là Hoàng Ý Nhi, sinh ngày 19-9-1944 tại Hội An, Quảng Nam. Chị đã học các trường HSMN số 8,13 Hải Phòng. Năm 1964 chị vào học Khoa Ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Hiện chị công tác ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chị đã cho xuất bản các tập thơ: Đến với dòng sông (1978), Người đàn bà ngồi đan (1985) được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986; Ngày thường (1987), Mưa Tuyết (1991), Gương mặt (1991).

 Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)